Tüketici Mağdur Olduğunda Ne Yapmalı ve Nereye Başvurmalı

Tüketici Mağdur Olduğunda Ne Yapmalı ve Nereye Başvurmalı

 

Satın aldığınız mal ayıplı çıktıysa 6 ayiçinde,

Satın aldığınız hizmet taahhüt edildiği gibi sağlanmadıysa 6ay içinde,

Kapıdan Satıştan bir ürün aldınız , vazgeçmek istiyorsunuz 14gün içinde,

İnternetten alışveriş yaptınız, vazgeçmek istiyorsanız 14 gün içinde,

Devre Tatil’den tatil paketi satın aldınız, vazgeçmek istiyorsanız 14 gün içinde,

 

Aşağıdaki yolu izleyiniz:

1. Muhataba (Satıcı, Gsm Operatörü, İnternet Servis Sağlayıcısı, Dijital Yayın Platformu, Banka ve diğer) mağduriyeti izah eden ve giderilmesini talep eden yazılı İHTARNAME (Faks, E- Posta ve İadeli Taahhütlü Mektup) şeklinde gönderilmelidir. İspatı bakımından iadeli taahhütlü mektup olarak gönderilmesi önerilir.


2. İhtarın bir nüshası ve Posta gönderi ekleri mağdur tüketici tarafından saklanmalıdır.


3. Gönderilen ihtara rağmen mağduriyet çözümlenmediyse o zaman; 2017yılı için 2.400TL’nin altındaki parasal şikâyetlerde Kaymakamlıklarda bulunan İlçe  Hakem heyetine başvurulmalıdır. 2.400 ile 3.610 TL arasındaki parasal uyuşmazlıklarda Ticaret İl Müdürlüklerinin bünyesinde bulunan İl Hakem Heyetlerine , 3.610ve üzerindeki parasal uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemelerine, Tüketici Mahkemelerinin olmadığı yerlerde Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurulmalıdır.


4.Hakem Heyetlerine Başvuru ücretsizdir.  Başvurularınızda dilekçenize ispata yarar fatura, garanti belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, yazışmalar vd. belgelerde eklenmelidir.


5. Hakem heyeti kararının tebliğinden itibaren kararı beğenmeyen taraf 15 gün içinde bir üst merci olan Tüketici Mahkemesine itiraz etme hakkı vardır.