İletişim Bilgileri

Telefon
0352 220 06 60

Basın ve Diğer Kurumlar
tuketici@tuketiciler.or

Genel Başkan

Mahmut ŞAHİN

Genel  Başkan vekili

Hatice saadet KALYONCU  hsk@tuketiciler.org

Başkan Yardımcıcı

Oguz BERK  oguzberk@tuketiciler.org

Sekreter

Özgehan ÇELİK  tuketiciler@tuketiciler.org

Genel Merkez Adresimiz
Sahabiye Mahallesi Otak Sokak 36/1 Velioğlu İş Merkezi Kocasinan-Kayseri

G E N E L  M E R K E Z  Y Ö N E T İ M  K U R U L U- (ASİL)
24 Şubat 2013 Tarih Olağan Genel Kurul
İstanbul İl Dernekler Müdürlüğü'nün 25 mart 2013 Tarih ve 2 Sayı No Onay
Sonuç Bildirgesi Listesi


Mahmut Şahin
Yön. Kur. Başkan
Hatice Saadet Kalyoncu Yön. Kur. Başkan Yardımcısı

Av. H. Sami Çaprak
Yön. Kur. Başkan Yardımcısı
Oğuz Berk
Yön. Kur. Başkan Yardımcısı

Metin Polat
Yön. Kur. Sekreter

Ergün Sezer
Yön. Kur. Sayman

Mustafa Dinç Yön. Kur. Asıl üye
Av. H. Avni Ateş
Yön. Kur. Asıl üye

Kemal Oral Yön. Kur. Asıl üye
Hakan Özbek
Yön. Kur. Asıl üye

Nesih Tanrıverdi
Yön. Kur. Asıl üye

Memet Muta Şahin
Yön. Kur. Yedek üye

Ayhan Tekin Yön. Kur. Yedek üye
Hakan Söğüt Yön. Kur. Yedek üye
Cahit Düzcan
Yön. Kur. Yedek üye

İsmail Şen
Yön. Kur. Yedek üye

Ferdinaz Koyuncu
Yön. Kur. Yedek üye

Bahadır Özkurt
Yön. Kur. Yedek üye

Zafer Türkyılmaz
Yön. Kur. Yedek üye

Dilek Akın Çaprak
Yön. Kur. Yedek üye

Fatime Yasemin Tanrıverdi
Yön. Kur. Yedek üye

Yusuf Polat
Denetim Kur. Başkan

Ramazan Yıldız
Denetim Kur. Asıl Üye

Nihat Özcan
Denetim Kur. Asıl Üye
Şadan Herekeli
Denetim Kur. Yedek Üye
Kemal Bulut
Denetim Kur. Yedek Üye
Hayrettin Dilek
Denetim Kur. Yedek Üye
Nurettin Yıldız
Onur Kurulu Asıl Üye
Muzaffer Erdoğral
Onur Kurulu Başkan
Mahir Orak
Onur Kurulu
Feyzullah Sülün
Onur Kurulu Asıl Üye
Mustafa Ercan
Onur Kurulu Yedek Üye
Recep Doğrubakar
Onur Kurulu Yedek Üye
Muharrem Balcı
Disiplin Kurulu Başkan
İshak Şadi Çarsancaklı
Disiplin Kurulu Asıl Üye
Ümit Sönmez
Disiplin Kurulu Asıl Üye
Bektaş Saygılı
Disiplin Kurulu Yedek Üye
Tahsin Kütük
Disiplin Kurulu Yedek Üye
Kamuran Akalın
Disiplin Kurulu Yedek Üye

Bize Ulaşın