Haberler
Tüketiciye Cayma Bedeli Yansıtılamaz!

Elektrik dağıtım firmalarının haksız rekabete neden olduklarını belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, EPDK'da tüketici temsilcisi olması gerektiğini ifade etti. Genel Başkan Mahmut Şahin, tüketicilere cayma bedeli yansıtmanın yasal olmadığını da sözlerine ekledi.t

03.02.2017
Türk Mevzuatında Hasta Hakları

Son yıllarda oldukça sık gündeme gelen hasta hakları, hekim sorumluluğu, sağlık hizmetlerinde standardın, kalitenin ve güvenliğin sağlanması gibi konular, ceza yasalarına da etki etmekte ve getirilen yeni düzenlemelerle karşılığını bulmaktadır. Yeni ceza yasasının sağlık uygulamalarına ilişkin olarak getirdiği yeniliklerin tümünü belirtmek ve açıklamak bu yazının amacı olmamakla beraber, konu ile ilgili önemli düzenlemelerin, en azından tartışmaya açılmalarını sağlamak açısından, belirtilmesi hedeflenmiştir.

18.05.2016
Lizbon Bildirgesi

18.05.2016