AB Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesi

5 TEMMUZ 1986'DA AVRUPA BİRLİĞİ'NCE KABUL EDİLEN
AB EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI BİLDİRGESİ

 

Tüketicilerin Temel Gereksinimlerinin Karşılanması Hakkı
Barınma, ısınma, aydınlanma, içecek su bulma, ulaşım haberleşme, tüketicinin en temel haklarıdır.

Sağlık ve Güvenliğin Korunması Hakkı
Satışa sunulan her türlü mal ve hizmetin yaşam ve sağlık açısından tüketicilere zarar vermeyecek kalite ve nitelikte olması hakkıdır.

Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı
(Mal ve Hizmetlerin Serbestçe Seçilmesi Hakkı)

Tüketicilere sunulan ürün ve hizmetlerin nitelikli , kaliteli ve uygun fiyattan sunulması, satış sonrası hizmetlerin yeterli düzeyde ve yaygınlıkta olması yanında, sözleşmelerdeki haksız hükümlerin olmaması ve baskıyı yaratan satış yöntemlerine karşı korunma hakkıdır.

Bilgi Edinme ve Eğitilme Hakkı
Mal ve hizmeti satın alırken doğru karar vermeye yardımcı olacak bilgilerin edinmesi; yanlış, yanıltıcı reklamlar,etiket ile ambalaja karşı korunma ve sorumlu tüketiciler olarak bilincin gelişimi için eğitilme hakkıdır.

Zararların Karşılanması Hakkı
( Tazmin edilme hakkı)

Satın alınan ürün yada hizmetin öngörülen nitelikte olmaması durumunda kusurlu malın geri alınması,değiştirilmesi kusurlu hizmetin yeniden görülmesi, zararın karşılanması hakkıdır.

Temsil Edilme Hakkı
(Sesini duyurma hakkı)

Örgütlü tüketicilerin, hükümetlerin ekonomik politikalarının oluşturulması dikkate alınması, kamu organlarında temsili, firmalarda özellikle ürün geliştirme aşamasında görüş alınması ve denetlemelerde gönüllü olarak bulunma hakkıdır.

Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı
Sağlık koşullarına uygun Ekolojik dengenin bozulmadığı bir çevrede yaşayarak, çevresel tehlikelerde korunup gelecek kuşaklar için doğayı koruma hakkıdır.

Kaynak: Bu metin Tüketiciler Birliği arşivinden alınmıştır